Transport ponadgabarytowy to przewóz ładunków, gdzie masa i wymiary zestawu przekraczają wartości dopuszczone przez obowiązujące prawo. Aby móc legalnie poruszać się po drogach z takim ładunkiem, konieczne jest zdobycie odpowiednich pozwoleń. Czym różni się zezwolenie stałe i jednorazowe?

Czym jest zezwolenie stałe na przewóz ponadgabarytowy?

Zezwolenie kategorii I-IV (tzw. stałe) na przewóz ponadgabarytowy jest wydawane na konkretne kategorie dróg. Określa ono maksymalne dopuszczalne parametry zestawu, które różnią się w zależności od kategorii zezwolenia. Kategorie zezwoleń pozwalają na stosunkowo swobodne planowanie drogi przejazdu, gdyż dają dowolność w wyborze trasy w obrębie konkretnej kategorii dróg. Niemniej przy planowaniu trasy konieczne jest uwzględnienie lokalnych ograniczeń skrajni, limitów nacisków i dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów.

Czym jest zezwolenie jednorazowe na przewóz ponadgabarytowy?

Zezwolenie kategorii V (potocznie nazywane jednorazowym) na przewóz ponadgabarytowy jest wydawane na konkretną trasę i zestaw transportowy z uwzględnieniem parametrów zespołu pojazdów wraz z transportowanym ładunkiem. Takie pozwolenia przyznaje się w sytuacji, gdy parametry zestawu przekraczają te określone w zezwoleniach stałych. Aby uzyskać zezwolenie jednorazowe, trzeba wypełnić skomplikowany formularz. Dotyczy on trasy i dokładnych parametrów pojazdu ponadgabarytowego.

Jeśli masz wątpliwości, którą kategorię zezwolenia wybrać lub nie wiesz, jak wypełnić wniosek, skontaktuj się z Global Assist, chętnie pomożemy!

Kategorie zezwoleń na przewóz ponadgabarytowy

Istnieją różne kategorie zezwoleń na przewóz ponadgabarytowy. Wybór odpowiedniej zależy przede wszystkim od masy i wymiarów pojazdu oraz trasy, po jakiej ma się poruszać.

IDotyczy pojazdów o długości, wysokości, naciskach osi i masie całkowitej nie większej od wartości dopuszczalnych. Jest wystawiane w przypadku transportu realizowanych pojazdami, których szerokość nie przekracza 3,50 m.Pojazdy z takim zezwoleniem mogą poruszać się po drogach publicznych, z wyłączeniem tras ekspresowych i autostrad.Pozwolenie kategorii I obowiązuje przez 12 miesięcy.
IIDotyczy pojazdów, w przypadku których nacisk osi i rzeczywista masa całkowita nie są większe od dopuszczalnych, a szerokość nie przekracza 3,20 m. Jest wydawane na auta o długości nieprzekraczającej 15,00 m dla pojedynczego pojazdu lub zespołu pojazdów o długości maksymalnie 23,00 m. Wysokość nie powinna być większa niż 4,30 m.Pozwolenie uprawnia do poruszania się po drogach publicznych.Zezwolenie kategorii II obowiązuje przez miesiąc, 6 miesięcy, rok lub 2 lata, w zależności od wybranego wariantu. Od czasu obowiązywania zależy kwota należna za wydanie pozwolenia.
IIIDotyczy pojazdów o masie i naciskach osi nieprzekraczających wartości dopuszczalnych oraz o szerokości do 3,40 m. Długość takich pojazdów nie powinna przekraczać 15,00 m dla pojedynczego auta, 23,00 m dla zespołu pojazdów oraz 30,00 m dla zespołu samochodów o skrętnych osiach. Wysokość takich pojazdów nie może przekraczać 4,30 m.Pozwolenie uprawnia do poruszania się tylko po drogach krajowych.Pozwolenie może być wydane na okres miesiąca, 6 miesięcy, roku lub 2 lat.
IVDotyczy pojazdów, których szerokość nie przekracza 3,40 m dla drogi jednojezdniowej i 4,00 m dla drogi dwujezdniowej klasy A i S. Długość takich aut powinna być mniejsza niż 15,00 m, a w przypadku zespołu pojazdów – 23,00 m lub 30,00 m (przy skrętnych osiach). Wysokość pojazdów nie może przekraczać 4,30 m, a masa całkowita – 60 t. Naciski na osie nie mogą być większe od dopuszczalnych.Pozwolenie obowiązuje na drogach publicznych.Zezwolenie może być wydane na okres miesiąca, 6 miesięcy, roku lub 2 lat.
VDotyczy pojazdów, których wymiary i dopuszczalna masa przekraczają te wymienione w kategoriach od I do IV. Naciski osi również mogą być większe od dopuszczalnych.Pozwolenie obowiązuje jedynie na trasie wyznaczonej w zezwoleniu.Zezwolenie jest wydawane na 14 dni w przypadku jednorazowego przejazdu oraz na 30 dni w sytuacji, gdy planowany jest wielokrotny przejazd.

 

Cena poszczególnych pozwoleń może znacznie się od siebie różnić. W przypadku zezwoleń kategorii V jest wyliczana z użyciem specjalnego wzoru.

Dowiedz się, w jakich sytuacjach wymagane jest zezwolenie na transport ponadgabarytowy, przeczytaj artykuł: Transport nienormatywny w Polsce: w jakich sytuacjach wymaga zezwolenia? Jak je uzyskać?